• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Курси підвищення кваліфікації

Курсова перепідготовка керівних та педагогічних кадрів м.Очаків на 2017 рік

Інноваційні форми

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

та керівних кадрів Миколаївської області у 2017 році

І. Дуальна форма освіти, за якою слухачі курсів (здобувачі освіти) накопичують і удосконалюють професійні компетенції, передбачає просторове і часове поєднання за принципом 50 на 50% навчання у навчальному закладі та стажування /практичну частину на підприємствах, закладах тощо. Перша (50 відсотків від загальної кількості годин) передбачає безпосереднє опрацювання тем у процесі курсів (лекції, семінари, практичні, індивідуальні, практики тощо), складається за розділами навчально-тематичного плану. Друга (50 відсотків) – за тематикою самостійного опрацювання на основі навчально-тематичного плану курсів, професійних потреб і запитів, творчих інтересів слухача, передбачає самостійну роботу в читальних залах бібліотек, архівах, консультації з науковцями, розробку конкретних тем плану науково-методичного характеру, виконання творчих завдань, проектів, стажування на базі провідних установ, закладів тощо.

Куратор групи розписує Дорожню карту – матриця підвищення кваліфікації слухача, яка призводить до певного рівня деталізації заходи, необхідні для професійного розвитку педагога, де зазначено форми роботи, виконання навчального плану курсів. Навчання розподіляється на сесії в залежності від обсягу годин:

І сесія:

- 3 дні теоретичної частини в МОІППО (24 год. фаху);

- 12 год. – стажування/навчання на базі навчальних закладів району/міста; відділу освіти із залученням місцевих фахівців, учителів-практиків (за власним вибором слухача)

Усього 36 год.

ІІ сесія:

- 1 день (8 год.) – стажування/навчання в МОІППО;

- 28 годин – стажування на базі навчальних закладів, відділу освіти тощо.

Усього 36 год.

ІІІ сесія

- 14 год. – на базі відділу освіти, навчальних закладів тощо;

- 3 дні в МОІППО (22 год.) – навчальні заняття, захист курсових робіт, вихідне діагностування, конференція з обміну досвідом).

Усього 36 год.

ІІ. Вечірня форма (друга половина дня) –у більшості випадків не співпадає в часі з роботою на підприємстві /закладі, що є важливою перевагою підвищення кваліфікації за цією формою.

Моделі вечірньої форми:

– 3-тижневі курси (108 год.) – двічі на тиждень (середа з 14.00 до 17.00, п`ятниця – з 13.00 до 17.10) й триватимуть 3,5 місяці$

– 2-тижневі курси (72 год.) – двічі на тиждень (середа з 16.00 до 20.00; п’ятниця з 16.00 до 20.00) й триватимуть 2,5 місяці.

ІІІ. Кейс-технологія підвищення кваліфікації слухачів запроваджується з метою створення умов для реалізації педагогічними і керівними кадрами системи освіти можливостей неперервної освіти, дозволяє самостійно конструювати індивідуальний освітній маршрут (далі – ІОМ) для реалізації освітньої професійної програми підвищення кваліфікації з урахуванням своїх професійних потреб, узгоджених з потребами навчального закладу, у якому він працює (далі – НЗ), і вибирати найбільш прийнятні для себе терміни його проходження.

ІОМ – повинен бути розрахованим не менше ніж на 162 академічні години (4 кейси), з них 108 академічних годин повинно складати аудиторне навантаження. Термін навчання за ІОМ повинен тривати, як правило, не більше двох календарних років.

Конструювання ІОМ слухача передбачає обов’язкове включення до нього таких складових:

- окремого кейсу, присвяченого розгляду фундаментальних проблем розвитку сучасної освіти, філософії освіти, вдосконаленню правового регулювання в галузі освіти (далі – Соціо-гуманітарний навчальний кейс);

- двох і більше окремих кейсів, присвячених фаху (напряму діяльності) педагогічного працівника за яким він працює та планує підвищення кваліфікації (далі – Фаховий навчальний кейс);

- окремого кейсу (ів), присвяченого сучасній психолого-педагогічній теорії та практиці (далі – Професійний навчальний кейс);

- підсумкової конференції, під час якої педагог демонструє результативність підвищення кваліфікації у вигляді презентації власного досвіду роботи.

Усі кейси розраховані не менше ніж 36 академічних годин (аудиторних – 24 години, самостійна робота – 12 годин).

Педагогічний працівник із переліку заявлених до реалізації навчальних програм кейсів, який виявив бажання пройти підвищення кваліфікації за кейс-технологією, повинен обрати ті кейси, за якими він буде проходити навчання і отримувати сертифікат про підвищення кваліфікації.

За результатами засвоєння навчальної програми кожного кейсу слухач отримує сертифікат, у якому зазначаються назва та тип кейсу, обсяг навчального часу, термін проходження ПК.

Після закінчення реалізації ІОМ слухач обмінює отримані сертифікати на свідоцтво про підвищення кваліфікації установленого зразка.

Кiлькiсть переглядiв: 277